Γιαννόγκονα Αθηνά

Ιδιότητα: Med- Αναπληρωματικό Μέλος

Η Αθηνά Γιαννόγκονα είναι εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης και Διευθύντρια σε Δημοτικό Σχολείο στο Περιστέρι. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν/μίου Πελοποννήσου, του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών, της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης και του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μετεκπαίδευση στη Γενική Αγωγή). Επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) από το Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών στην κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» με υποκατεύθυνση «Εκπαίδευση Ενηλίκων – Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) από το Π.Μ.Σ. της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών στην κατεύθυνση «Φύλο και Θρησκεία».

Έχει πλέον των είκοσι πέντε ετών επαγγελματική εμπειρία και έχει υπηρετήσει σε σχολικές μονάδες και δημόσιους φορείς (Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΠΕΘ – Ο.Σ.Κ.). Ασχολείται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων από το 1990 και έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε επιμορφωτικά προγράμματα σε πολλούς φορείς του Δημόσιου (Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Ι.Ε.Π., Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., Ο.Ε.Π.Ε.Κ., Ο.Κ.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε. κ.ά.) και Ιδιωτικού Τομέα.

fsdaadasdasdsadsa