Γιάννης Παπαμιχαήλ

Ιδιότητα: Αντιπρόεδρος

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ήταν Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών (1985 – 2003) και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ως Διευθυντής του Τομέα Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας (2003 – 2010).


Πειραματικές μελέτες της γνωστικής λειτουργίας και ανάπτυξης: μπιχεβιοριστικές, οικοδομιστικές, κοινωνιο-οικοδομιστικές και ψυχογλωσσολογικές προσεγγίσεις της γνωστικής συγκρότησης και της μάθησης, θεωρίες της επεξεργασίας των πληροφοριών και μελέτη των οριζόντιων γνωστικών λειτουργιών (αντίληψη, μνήμη, προσοχή), διαφορικές προσεγγίσεις της ένταξης των ατόμων και των ομάδων στο κοινωνικό περιβάλλον (ως προς την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική και πολιτισμική προέλευση), γνωστική συγκρότηση στο κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον (διαδικασίες κοινωνικής σημασιοδότησης, διδακτικές μεσολαβήσεις και μετασχηματισμός των επιστημονικών γνώσεων), σχολική ψυχολογία (μελέτη των γνωστικών μικρογενέσεων στα πλαίσια της σχολικής τάξης, κλινικές και πειραματικές προσεγγίσεις της μαθητικής συμπεριφοράς και της οργάνωσης των σχολικών κοινοτήτων, ειδικές ψυχομετρικές τεχνικές στο σχολικό περιβάλλον και διαδικασίες επαγγελματικού προσανατολισμού), αναπτυξιακή ψυχολογία (ψυχολογικές και γλωσσολογικές μελέτες της συγκρότησης των δομών της σκέψης, μηχανισμοί και λειτουργίες της γνωστικής και εννοιολογικής αλλαγής, κοινωνιο-ψυχολογικές λειτουργίες της τρίτης ηλικίας), ψυχοφυσιολογία και γνωσιακές νευροεπιστήμες. Μέθοδοι και τεχνικές στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων.


Διευθυντής της έδρας Ουνέσκο στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ερευνητής στο CNRS (1978 – 1982). Συγγραφέας πολλών άρθρων, δοκιμίων και μονογραφιών σχετικά με θέματα κοινωνικής, πολιτικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας.

fsdaadasdasdsadsa