Διαπολιτισμική εκπαίδευση και μεταναστευτική πολιτική

ΑΙΑΚΟΣ Εκπαιδευτικό δίκτυο
Σκοπός του Προγράμματος


Η αυξημένη ετερότητα και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, το άνοιγμα του σχολείου, την αλλαγή των προγραμμάτων και του προσανατολισμού του στις νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση υποστηρίζει ότι η κοινωνική ένταξη των μεταναστών/προσφύγων και των μειονοτήτων μπορεί να γίνει «ειρηνικά», χωρίς καταναγκασμό αυτών των ομάδων για να εγκαταλείψουν την ταυτότητά τους.


Οι δυσκολίες, πολλές φορές, των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών, θέτει επιτακτικά το ζήτημα της εκπαίδευσης και της ετοιμότητάς τους τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην ελληνική πραγματικότητα. Διαπολιτισμικά έτοιμος θεωρείται ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται με άνεση και ευχέρεια θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα, όπως επίσης και τα όποια προβλήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνοπολιτισμικών ομάδων που ζουν σε μία χώρα, σε μία κοινωνία.


Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως γενικό σκοπό την επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των στελεχών, αλλά και των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με μετανάστες/πρόσφυγες μαθητές, να αντιμετωπίσουν την κοινωνική, πολιτισμική και εθνική ποικιλότητα των μαθητών στο ελληνικό σχολείο και την κοινωνία γενικότερα. Ιδιαίτερα σήμερα που η Ελλάδα αντιμετωπίζει το προσφυγικό θέμα, αποτελεί αναγκαιότητα η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών.


Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να αναπτύξουν διαπολιτισμική ικανότητα, «ανοικτότητα» στο διαφορετικό, κατάλληλες διδακτικές δεξιότητες, ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, γνώση για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, δυνατότητα εμπλουτισμού των αναλυτικών προγραμμάτων και διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους. Επιπλέον το πρόγραμμα εφοδιάζει τους επιμορφούμενους με το αναγκαίο υλικό, αναδεικνύει «καλές πρακτικές» και τους προσανατολίζει στην πρακτική αντιμετώπιση καταστάσεων ανά περίσταση και θέμα. Ιδιαίτερα βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη γνώση και αντιμετώπιση των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της ρατσιστικής συμπεριφοράς και δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών προβλημάτων των παιδιών των μεταναστών/προσφύγων στις σχολικές τάξεις,


Ομάδες – Στόχοι


Η πρόταση απευθύνεται:

 • Δήμοι – Περιφέρειες (Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ βαθμού)
 • Στελέχη της Εκπαίδευσης - Διορισμένους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής κ.λ.π).
 • Μόνιμους εκπαιδευτικούς Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων και Σχολείων Ειδικής Αγωγής.
 • Εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου
 • Όσους απασχολούνται σε Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
 • Πτυχιούχους ανθρωπιστικών σπουδών, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής κ.ά.,
 • Ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Αποφοίτους ΤΕΙ και ΙΕΚ (Κοινωνικής Εργασίας, Βρεφονηπιοκόμους, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ειδικής Προσχολικής Αγωγής κ.ά.).
 • Πολίτες που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα διαχείρισης και ένταξης ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
 • Απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο κλπ, που έρχεται σε επαφή με πρόσφυγες/μετανάστες μαθητές ή ενήλικες και πρέπει να γνωρίζει βασικά θέματα διαπολιτισμικής εκπ/σης που αφορούν την ένταξη ατόμων και ομάδων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
fsdaadasdasdsadsa
Νικόλαος Ζαρκαδούλας