Υποστήριξη εκπαιδευτικών α/θμιας και δ/θμιας εκπαίδευσης

ΑΙΑΚΟΣ Εκπαιδευτικό δίκτυο

Μια καινοτόμος μεθοδολογία για την προσέγγιση της Διαφορετικότητας, την Πρόληψη της Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η μύηση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη μεθοδολογία των Persona Dolls και η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της στην εκπαιδευτική ή ψυχοθεραπευτική διαδικασία για την προσέγγιση σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων όπως το ζήτημα της Διαφορετικότητας το οποίο μπορεί να αφορά ποικίλους τομείς της ανθρώπινης ζωής, του Προσφυγικού ζητήματος, της Πρόληψης της Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού καθώς και συναισθηματικών καταστάσεων και προβλημάτων.


Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, νηπιοβρεφοκόμους, σε επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ή και παρέμβαση (ψυχολογική, παιδαγωγική, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική) παιδιών προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας.


Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών, 32 εξ αποστάσεως και 8 ώρες διά ζώσης.


Η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια αλματώδη αλλαγή ως προς το χαρακτήρα της εξαιτίας της μετανάστευσης πολλών πολιτών και της εισόδου χιλιάδων προσφύγων στη χώρα μας, προσδίδοντας της ένα έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα ο οποίος όπως ήταν αναμενόμενο αντικατοπτρίζεται και στην εκπαίδευση.


Πέρα όμως από το ζήτημα της μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης αναπτύσσεται στα σχολεία έντονα η συζήτηση για την συμπερίληψη που έρχεται να αγκαλιάσει ζητήματα που αφορούν διακρίσεις ως προς τη φυλή, το φύλο, τη φτώχια, την εθνικότητα, τη θρησκευτική πίστη, των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, της ψυχικής υγείας, αναπηρίας, των φυσικών μειονεκτημάτων, κλπ. Η διαχείριση της διαφορετικότητας λοιπόν αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα στις σχολικές τάξεις και το σχολείο είναι αυτό που καλείται να αναγνωρίσει τη φυσιολογική παρουσία της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου και να θέσει ως βασική επιδίωξη την ευαισθητοποίηση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, ώστε να αναγνωρίσουν ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ικανότητες, ότι προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο, και ότι αυτή η ποικιλία της ανθρώπινης ζωής είναι πλούτος για όλους.


Στο πλαίσιο των παραπάνω η μεθοδολογία των Persona dolls έρχεται να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό ως ένα επιπλέον εκπαιδευτικό εργαλείο και μέσο στην προσέγγιση της διαφορετικότητας και της άρσης των διακρίσεων, των στερεοτύπων και του ρατσισμού, μέσα από τις επινοητικές δεξιότητες του παιχνιδιού και της επικοινωνίας (Jones & Mules, 1997).


Σύμφωνα με την Kay Taus (1987) που εφάρμοσε για πρώτη φορά τη μέθοδο αυτή στις ΗΠΑ οι Persona dolls είναι «διαφορετικές», γιατί η κάθε μια έχει τη δική της ταυτότητα, όπως κάθε παιδί μέσα στην τάξη έχει τη δική του ταυτότητα. Οι κούκλες μεταφέρουν μια ιστορία, μέσα από την οποία εισάγονται θέματα ή ανοιχτά προβλήματα που φτιάχνονται για κάθε κούκλα και αντικατοπτρίζουν κοινωνικά ζητήματα που αφορούν τον ρατσισμό, το φύλο, τις διαφορές μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, τη φτώχια, ασθένειες, ζητήματα για παιδιά με μειωμένες ικανότητες και ειδικές ανάγκες. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν και να βιώσουν μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με την κούκλα persona πραγματικά γεγονότα της ζωής και να επιλύσουν προβληματικές καταστάσεις, να εμπλακούν σε διαδικασίες ενσυναίσθησης και ευαισθητοποίησης, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να αναπτύξουν μια κουλτούρα σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας σε όλα τα επίπεδα προς άρση των διακρίσεων, στερεότυπων ή εκδηλώσεων ρατσισμού (Stephan & Vogt, 2004).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: (εξ αποστάσεως)


1. Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή - Μεθοδολογία Persona Dolls
2. Θεωρητικό πλαίσιο - Αποτελέσματα Ερευνών Persona Dolls
3. Χαρακτηριστικά Persona Dolls – Εισαγωγή και Χρήση Persona Dolls
4. Παραδείγματα Ανάπτυξης Ταυτότητας και Ιστορίας Κούκλων


Δια ζώσης:


Στη διά ζώσης συνάντηση θα αξιοποιηθούν κατά την ανάπτυξη της μέθοδοι και τεχνικές όπως της διάλεξης, συζήτησης, εργασίας σε ομάδες, υπόδυσης ρόλων και εμψύχωση κούκλας, προσομοίωσης διδασκαλίας και μικροδιδασκαλίες με τη χρήση των persona dolls.

fsdaadasdasdsadsa
Καζέλα Κατερίνα