Επιμόρφωση και διαβίου μάθηση

ΑΙΑΚΟΣ Εκπαιδευτικό δίκτυο

Εργαστήριο προετοιμασίας και παρουσίασης εικοσάλεπτων μικρο-διδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους με σχολιασμό.Ετοιμασία φακέλου μικρο-διδασκαλίας για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

(Σχέδιο μικροδιδασκαλίας και συνοδευτικό υλικό)Επιτυχία του πρακτικού μέρους των εξετάσεων 100%

fsdaadasdasdsadsa
Νικόλαος Ζαρκαδούλας