Επιμόρφωση και διαβίου μάθηση

ΑΙΑΚΟΣ Εκπαιδευτικό δίκτυο

Υποστήριξη οργανισμών και επιχειρήσεων στον σχεδιασμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών τους υπηρεσιών.


Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:
  • Οργάνωση της εκπαιδευτικής Δομής και ένταξη στο Μητρώο Φορέων του Ι.Ν.Ε.ΔΙ.ΒΙΜ και του ΕΟΠΠΕΠ
  • Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
  • Σχεδιασμός επιχειρησιακού σχεδίου κατάρτισης
  • Ανάπτυξη διδακτικού υλικού
  • Υποστήριξη στην ανεύρεση κατάλληλων εκπαιδευτών
  • Εκπαίδευση των εκπαιδευτών
  • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Στο πλαίσιο κάθε υπηρεσίας που προσφέρουμε (είτε πρόκειται για εκπαίδευση εκπαιδευτών, είτε για συμβουλευτική υποστήριξη στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου), επιδιώκουμε να αναπτύσσονται όχι μόνο οι απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες αλλά ταυτόχρονα και οι Οριζόντιες Ικανότητες (Business Skills) όσων συμμετέχουν.

fsdaadasdasdsadsa
Νικόλαος Ζαρκαδούλας