Κωσταντίνος Παπαχρήστος

Ιδιότητα: Γενικός γραμματέας

Διδάκτωρ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Ο Κώστας Παπαχρήστος είναι  Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής.

Διετέλεσε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2010-2015).

Γενικός Γραμματέας τους Ι.Π.Ε.Μ-Δ.Ο.Ε (1997-99), Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) (2001-04) και Πρόεδρος  της Πανελλήνιας Ένωσης σχολικών συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.) (2006 -2010).

Είναι μέλος Οργανώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και  Επικοινωνία.

Μέλος της κεντρικής Επιτροπής του eTwinning (2014-15)

Πιστοποιημένη Επιμόρφωση  στις Τ.Π.Ε. Επιπέδου 1 & 2.

Πιστοποίηση στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης», ΕΚΕΠΙΣ – Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (2004 έως σήμερα)

Πιστοποίηση της Επιστημονικής & Καθοδηγητικής Επάρκειας.  ΕΚΔΔΑ – ΙΝ.ΕΠ

Έχει διδάξει στο Π.Τ.Δ.Ε  του ΕΚΠΑ,  στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Τμήματα Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης των Εκπαιδευτικών (εξομοίωση), σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αφορούσαν την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, σε Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ), Επιμορφωτής στο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπ/κών» και σε Προγράμματα του Π.Ι. και σε Προγράμματα του ΟΕΠΕΚ, Επιμορφωτής σε Κ.Ε.Κ., Επιμορφωτής στο ΕΚΔΔΑ –ΙΝ.ΕΠ., Επιμορφωτικά Προγράμματα Παν/μίων κλπ.

Σήμερα διδάσκει στο:

  1. Στο πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ – ΕΚΠΑ.
  2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Εκπ/κή Πολιτική & Διοίκηση στην Εκπ/ση», ΦΠΨ- ΕΚΠΑ (2016 -2018) – Υπεύθυνος για την Πρακτική άσκηση.
  3. Πρόγραμμα του ΚΕΜΕΨΕ - Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ το Μάθημα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών» (2014- 2018).
  4. Στο ΕΚΔΔΑ: Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων – εκπαιδευτική πολιτική –Προγραμματισμό στην Εκπαίδευση (2014- 2018).

Έχει πάρει μέρος σε πλήθος Συνεδρίων ως εισηγητής, αλλά και ως οργανωτής.

Είναι συγγραφέας βιβλίων με βασικό θέμα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

fsdaadasdasdsadsa