Διαπολιτισμική εκπαίδευση και μεταναστευτική πολιτική

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Δράση για τη στήριξη & την επικοινωνιακή προσαρμογή των αλλοδαπών στην ελλάδα

«Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ιστορίας σε αλλοδαπούς»

Παροχή υπηρεσιών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ένταξης των προσφύγων/μεταναστών στην ελληνική κοινωνία

Σκοπός του Προγράμματος Η αυξημένη ετερότητα και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, το άνοιγμα του σχολείου, την αλλαγή των προγραμμάτων και του προσανατολισμού του στις νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες, τη συνεχιζόμενη εκπ...
Αιακός
Copyright 2020 «ΑΙΑΚΟΣ Εκπαιδευτικό δίκτυο»