Διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων

Στον Τομέα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων θα ασχοληθούμε με μεθόδους, προσεγγίσεις και τεχνικές που εφαρμόζουν οι επαγγελματίες που απασχολούνται σε τομείς που αναλαμβάνουν αφενός τη διαχείριση των ανθρωπιστικών κρίσεων, αφετέρου την αντιμετώπιση των συνεπειών τους στις ζωές των ατόμων.
Αιακός
Copyright 2020 «ΑΙΑΚΟΣ Εκπαιδευτικό δίκτυο»